Trichy By-Election

திருச்சி மேற்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. 14 மேஜைகளில் 18 சுற்றுகளாக வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்றது அதன் முழு விபரம் பின்வருமாறு 
 

திருச்சி இடைத் தேர்தல்--- 14854 வாக்கு வித்தியாசத்தில் அதிமுக வெற்றி
 

அதிமுக வேட்பாளர் பரஞ்சோதி -------------------  திமுக வேட்பாளர் கே.என்.நேரு

முதல் சுற்றில் 3856                                                                                   3370


2வது சுற்றில் 7,261                                                                                   6042


3 வது சுற்றில் 10,961                                                                                  8,652


வது சுற்றில் 15855                                                                                  12252  


வது சுற்றில் 19950                                                                                 15600


6  வது சுற்றில் 23500                                                                                18300


7 வது சுற்றில் 27600                                                                                  21430


8  வது சுற்றில் 34991                                                                                 24620


9  வது சுற்றில் 35605                                                                                 27806


10 வது சுற்றில் 40380                                                                               31210


11 வது சுற்றில் 44014                                                                              35202


12 வது சுற்றில் 47849                                                                               37923


13 வது சுற்றில் 51924                                                                              41333


14 வது சுற்றில் 55551                                                                              44327


15  வது சுற்றில் 58943                                                                             47300


16  வது சுற்றில் 63515                                                                             50960


17  வது சுற்றில் 68064                                                                             53412


18 வது சுற்றில் 69029                                                                              54345