போதி தர்மா / Bodhi Dharma

போதி தருமன் என்பவர் 5ம் நூற்றாண்டை சார்ந்த ஒரு பௌத்த மத துறவி ஆவார். தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரத்தில் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் கந்தவர்மன் என்ற மன்னனின் மூன்றாம் மகனாகப் பிறந்த போதி தர்மன் பல்லவ அரசனாக இருந்து, பின்னர் புத்த மதத்தைத் தழுவியவதாக கருதப்படுகிறது. புத்த மத குருவாக மாறியபிறகு சீனாவுக்கு பயணம் மேற்கொண்ட போதி தர்மா அங்கே மகாயான புத்த வம்சத்தைப் பரப்பியதாகவும் 150 ஆண்டுகள் அங்கே உயிரோடு இருந்ததாகவும் சீன வரலாறு கூறுகிறது.சென் புத்தமதத்தை சீனாவிற்கு கொண்டு சென்ற புகழ் இவரையே சாரும். போதி தருமன் சீனாவில் ஷாலின் குங்ஃபூ என்னும் தற்காப்புக் கலையை அறிமுகப்படுத்தியவர் எனக் கருதப்படுகிறார்.


போதி தர்மா வாழ்க்கை வரலாறு / Bodhidharma Life History in Tamil

                                           ^|^


விரிவாக அறிய   இங்கே அழுத்தவும்.............

வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி மற்றுமொரு தகவல்

வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி மற்றுமொரு தகவல்


குங்ஃபூவும் போதி தருமனும்


போதி தருமன் ஷாலின் குங்ஃபூவை சீனத்துக்குக் கொண்டு சென்ற பல்லவ அரச குலத்தவர் என நிறுவுவோர் பின் வரும் சான்றுகளை முன் வைக்கின்றனர்.
1.கல்வெட்டு சான்று
சீனக்கோயிலில் (shoalin temple - kungfu school) உள்ள கல்வெட்டு, தென்னிந்திய புத்தத்துறவி போதிதர்மா உருவாக்கிய தற்காப்புக்கலையே குங்ஃபூ என்கிறது.
2.டான்லின் பதிவுகள் (Tánlín)
டான்லின் பதிவுகள் போதிதர்மா தென்னிந்தியப் பல்லவ பேரரசரின் மூன்றாம் மகன் என்கிறது. அந்த பேரரசன் நான்காம் கந்தவர்மன் என்று சிலர் கருதுகின்றனர்.[ஆதாரம் தேவை]
3.டௌசுவான் பதிவுகள் Dàoxuān
டௌசுவான் பதிவுகள் போதிதர்மா தென்னிந்தியப் பல்லவன் என்கிறது.(南天竺婆羅門種 nán tiānzhú póluómén zhŏng).
4.பௌத்த காஞ்சி கோயில்
தற்போதும் பௌத்த காஞ்சி கோயிலில் உள்ள தற்காப்புக்கலை சிற்பங்களில் தற்காப்புக்கலை மூல அசைவுகள் எப்படி பிறந்ததென்றுள்ளது.
5.ப்ராஃடன் கூறுவது
ப்ராஃடன் என்னும் ஆய்வாளர் போதிதர்மாவை காஞ்சியை தலைநகராகக்கொண்ட தமிழ்ப்பல்லவ பேரரசின் இளவரசர் என்கிறார்.
6.யொங்சியா பாட்டு yǒngjiā Xuánjué
யொங்சியா என்னும் பாட்டு 28 குருமார் வரிசையைக் கூறுகிறது. (சாக்கிய முனி முதல் போதிதர்மா வரை)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bodhidharma was a Buddhist monk who lived during the 5th/6th century and is traditionally credited as the leading patriarch and transmitter of Zen (Chinese: Chán, Sanskrit: Dhyāna) to China. He was the third son of a Tamil king of the Pallava Dynasty.[1][2] According to Chinese legend, he also began the physical training of the Shaolin monks that led to the creation of Shaolinquan. However, martial arts historians have shown this legend stems from a 17th century qigong manual known as the Yijin Jing. Little contemporary biographical information on Bodhidharma is extant, and subsequent accounts became layered with legend, but some accounts state that he was from a Brahmin family in southern India and possibly of royal lineage.[3].However Broughton (1999:2) notes that Bodhidharma's royal pedigree implies that he was of the Kshatriya warrior caste. Mahajan (1972:705–707) argued that the Pallava dynasty was a Tamilian dynasty and Zvelebil (1987) proposed that Bodhidharma was born a prince of the Pallava dynasty in their capital of Kanchipuram[4] Scholars have concluded his place of birth to be Kanchipuram in Tamil Nadu, India.[1][5][6][7][8][9][10][11] After becoming a Buddhist monk, Bodhidharma traveled to China. The accounts differ on the date of his arrival, with one early account claiming that he arrived during the Liú Sòng Dynasty (420–479) and later accounts dating his arrival to the Liáng Dynasty (502–557). Bodhidharma was primarily active in the lands of the Northern Wèi Dynasty (386–534). Modern scholarship dates him to about the early 5th century.[12] Throughout Buddhist art, Bodhidharma is depicted as a rather ill-tempered, profusely bearded and wide-eyed barbarian. He is described as "The Blue-Eyed Barbarian" in Chinese texts.[13] The Anthology of the Patriarchal Hall (952) identifies Bodhidharma as the 28th Patriarch of Buddhism in an uninterrupted line that extends all the way back to the Buddha himself. D.T. Suzuki contends that Chán's growth in popularity during the 7th and 8th centuries attracted criticism that it had "no authorized records of its direct transmission from the founder of Buddhism" and that Chán historians made Bodhidharma the 28th patriarch of Buddhism in response to such attacks.[14]